MOCAP – Snímání pohybu lidské postavy


Jan Nováček Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2011
Tato práce se zabývá možností tvorby videí s použitím MoCap technologie. Práce se snaží navrhnout postup, který umožní jednoduchou a efektivní tvorbu videí s touto technologií. V závěru práce je pak navržený postup zhodnocen.