Web

Multimédia a počítačová animace


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
6
Zakončení
Z + Zk
Rozvrh
B4M39MMA
Web

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Přednášky

1.Seznámení s předmětem, Produkční řetězec a techniky kompozice videa
2.Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP
3.Inverzní kinematika
4.Dynamika, částicové systémy
5.Fluidní dynamika v počítačové animaci
6.Modelování a animace lidské tváře
7.Modelování šatů
8.Animace davu
9.Prostředky pro popis scény a pohybu, prostředí pro animaci a interakci. Archivace multimediálního obsahu
10.Fyzikální základy akustiky
11.Principy zpracování zvukového signálu
12.Tvorba a editace elektronické hudby
13.Technologie osvětlování

Cvičení

1.Seznámení s tématy projektů a jejich zadání
2.Konzultace k zadání projektu
3.Práce na projektu
4.Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1
5.Práce na projektu
6.Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2
7.Práce na projektu
8.Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3
9.Práce na projektu
10.Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4
11.Práce na projektu
12.Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5
13.Odevzdání projektu
14.Zápočet

Literatura a zdroje

  1. Blinn, J. Jim Blinn Corner Dirty Pixels. Morgan Kaufmann, 1998.
  2. Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000.
  3. Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992.
  4. Lectures on Physics. http://www.feynmanlectures.info
  5. Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49 – 53
  6. Reddy, M. Perceptually Modulated Level of Detail for Virtual Environments, PhD thesis, University of Edinburgh, 1997.