Distribuovaný přehrávač videa


Anastasia Kuznetsova Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2015
Distribuované systémy pro práci s multimediálním obsahem, jejichž hlavní výhodou je možnost rozdělit jednu úlohu mezi několik zdrojů, nachází uplatnění ve vzdělávacích institucích, v reklamě, ve vizuálním umění a mnoha dalších oblastech. Cílem této bakalářské práce je navrhnout model synchronizace obrazu v distribuovaných systémech a následně tento model implementovat jako distribuovaný videopřehrávač. V úvodu práce je rozebrána problematika synchronizace v distribuovaných systémech a řešení použitá v existujících nástrojích. Na základě získaných poznatků je navrženo několik způsobů synchronizace, jejichž základem je komunikace mezi jednotlivými uzly. V implementační části je popsán návrh a implementace datové, synchronizační, ovládací a prezentační vrstvy přehrávače. Závěrečná část práce se věnuje testování nástroje v reálném prostředí distribuovaného systému.