Web

Multimédia 1


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
L
Kredity
6
Zakončení
Z + Zk
Rozvrh
b0b39mm1
Web

Anotace

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Přednášky

1.Úvod do předmětu, Fourierova transformace
2.Úvod do zvukové tvorby
3.Zvukové signály, popis a vnímání zvuku
4.Číslicové zpracování zvukových signálů
5.Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku
6.Prostorová akustika
7.Snímání a záznam obrazu, technická zařízení
8.Ukládání obrazu a videa, datové formáty
9.Stereoskopie
10.Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa, osvětlování a osvětlovací technika
11.Snímání pohybu a interakce
12.Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu, technologie DVD, BRD
13.Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikací

Cvičení

1.Seznámení s prostředím, zadání úloh
2.Konzultace k projektu
3.Zpracování zvuku - dílna I
4.Snímání a reprodukce zvuku - dílna II
5.Konzultace k projektu
6.Konzultace k projektu
7.TEST
8.Snímání videa a osvětlování - dílna III
9.Konzultace k projektu
10.Stereoskopie - dílna IV
11.Konzultace k projektu
12.TEST
13.Prezentace projektů

Literatura a zdroje

  1. Jim Taylor: DVD Demystified. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001.