Interaktivní vizualizace zvukového výstupu


Ladislav Týč Vedoucí práce: Roman Berka Diplomová práce 2015
Práce popisuje problematiku tvorby a nasazení multimediální aplikace, ve které jsou kombinovány přístupy z oboru počítačové grafiky, počítačového vidění a zpracování zvukového signálu. Cílem je vytvoření interaktivní instalace, která prohlubuje divákův zážitek z poslechu hudby doplněním o obrazovou složku ve formě vizualizace přehrávaného zvukového signálu. V rámci projekce této vizualizace je pak kladen důraz na vyvolání dojmu prostorovosti - na vytvoření iluze, že je divák součástí rozsáhlejší virtuální scény. Tohoto efektu je docíleno pomocí techniky projection mapping. Promítáme na stěny obraz zdeformovaný tak, že při pohledu z určitého místa dochází vlivem perspektivního zkreslení k optické iluzi zvětšení prostoru nad jeho fyzické rozměry. Pro celkovou uvěřitelnost výsledného efektu pak využíváme sledování pozice pozorovatele v prostoru dvojicí kamer, díky čemuž můžeme obraz deformovat v závislosti na jeho umístění a virtuální scéna při pohybu působí opravdově.