Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)


Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem je zavést testování založené na simulaci a virtuální realitě ve všech fázích návrhu a vývoje produktů asistenčních technologií do automobilového průmyslu, inteligentních obytných prostor (budovy a stavebnictví, domotika), pracoviště, elektronického zdravotnictví i informačních a zábavních aplikací. Úkolem je zajistit, aby budoucí produkty a služby byly systematicky navrhovány pro uživatele včetně osob se zdravotním postižením či funkčním omezením. Zvláštní zřetel je brán také na seniory.

Financování

Evropská komise
Program 7. RP: Informační a komunikační technologie
Číslo projektu: 247765