Závěrečné práce

Serverová část aplikace pro zpracování videa

Aleksandr Primak Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem serverové části aplikace pro zpracování videa, která je zodpovědná za nalezení přechodů mezi scénami. Seznamuje čtenáře se současně používanými technologiemi v...

Aplikace pro optimalizaci datového toku při synchronizaci souborů

Jan Minařík Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové strany a klientů pro synchronizaci souboru s redukcí potřebných dat, které si mezi sebou musí vyměnit. Důraz je kladen na škálovatelnost serverové...

Archivační systém pro cloudové prostředí

Martin Mudra Diplomová práce 2013
Tato práce se zabývá problematikou zálohování a synchronizace souborů implementované zejména pomocí technologie cloud computing. Práce je zaměřena na řešení problematiky verzování jednotlivých souborů...

Výzkumné projekty

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...