Serverová část aplikace pro zpracování videa


Aleksandr Primak Vedoucí práce: Martin Klíma Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem serverové části aplikace pro zpracování videa, která je zodpovědná za nalezení přechodů mezi scénami. Seznamuje čtenáře se současně používanými technologiemi v oblasti kódování a zpracování video dat. Rozebírá již existující řešení detekce scén ve videu, používané nástroje pro detekce přechodů a popisuje návrh, implementaci a testování dvou různých algoritmů.