Aplikace pro optimalizaci datového toku při synchronizaci souborů


Jan Minařík Vedoucí práce: Martin Klíma Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové strany a klientů pro synchronizaci souboru s redukcí potřebných dat, které si mezi sebou musí vyměnit. Důraz je kladen na škálovatelnost serverové strany a možnost běhu v cloudovém prostředí, konfigurovatelnost a optimalizaci datového toku.