Model zámeckého parku ve Vlašimi


Jan Zimandl Vedoucí práce: Jiří Žára Bakalářská práce 2009
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuální prohlídky zámeckého parku ve Vlašimi ve VRML a její začlenění do webové stránky. Text se věnuje převážně způsobu modelování jednoduchých 3D modelů, které jsou optimalizovány a zjednodušeny pro VRML, a také tvorbou textur pomocí křivek. Práce je zaměřena především na optimalizaci přenosu dat po síti a optimalizaci zobrazování VRML objektů.