Virtuální galerie v kostele Sv. Petra a Pavla u Líšné


Daniel Šrám Vedoucí práce: Jiří Žára Bakalářská práce 2010
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací virtuální galerie pro návštěvníky kostela Sv. Petra a Pavla u Líšné na Zbirožšku. Práce se skládá ze dvou částí, virtuálního modelu kostela, spolu s předem připravenou galerií a dále z webové aplikace. Virtuální model byl vytvořen v jazyce VRML a lze jej integrovat přímo do webových stránek kostela. Prostřednictvím této aplikace mají tvůrci výstav možnost nabídnout svá výtvarná díla prostřednictvím internetu široké veřejnosti v digitální podobě. Přínosem tohoto projektu ale není pouze správa galerií, ale také snaha o pomoc a záchranu kostela, která spočívá právě v přiblížení tohoto objektu veřejnosti a různým organizacím pomocí internetu.