Nefotorealistické zobrazování v herním enginu s využitím výtvarné předlohy


Jiří Burýšek Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2019
Práce prezentuje praktické řešení výtvarné stylizace videoherní scény v herním enginu Unity. Metoda stylizace užívá výtvarné předlohy a je založena na algoritmu StyleBlit, přičemž je schopna napodobit libovolný výtvarný styl. Výsledný plugin, jenž zajišťuje uživatelsky přívětivou integraci metody StyleBlit, je v této práci popsán a zhodnocen.