Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních


Jan Brejcha Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2014
Tato diplomová práce se zabývá implementací iOS aplikace pro obarvování ručně kreslených kreseb vyfocených vestavěným fotoaparátem. Pro obarvování kreseb byl studován, implementován a testován algoritmus LazyBrush. Analýza požadavku, návrh uživ atelského rozhraní a testování použitelnosti byly provedeny ve spolupráci s plánovanou cílovou uživatelskou skupinou–dětmi. Pro dosažení lepších vizuálních výsledku obarvení bylo implementováno předzpracování obrazu. Obraz vyfocený vestavěným fotoaparátem není vhodný pro okamžité obarvování–obsahuje pozadí, obraz muže být otočen a perspektivně zkreslen. Tyto jevy jsou odstraněny pomocí rozpoznání hran papíru, zpětné perspektivní transformace užitím homografie, ořezu a filtrace obrazu. Tímto je náročnost pracovního postupu zjednodušena pouze na vyfotografování–obarvení–uložení, díky čemuž je aplikace dobře použitelná i dětmi a neodbornými uživateli.