Inteligentní algoritmy pro syntézu chybějících částí obrazu


Jakub Fišer Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2012
Problém syntézy chybějících částí obrazu představuje zajímavou oblast na poli zpracování obrazu se značným potenciálem. Tato práce se zabývá popisem situace na poli metod pro řešení zmíněné problematiky s využitím informace obsažené ve viditelné části obrazu. Vybrané metody jsou podrobněji diskutovány, implementovány a otestovány na různých datových sadách.