Stylizace fotografie pomocí simulace malby


Jan Lazarek Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2022
Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je tvorba a proces vzniku děl grafika specializujícího se na digitální malbu. Obsahem práce je analýza stávajících postupů, návrh a implementace řešení, které umožní částečnou automatizaci tvůrčího procesu.