Optimalizace založená na hledání minimálního řezu v grafech


Lenka Saidlová Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2015
Mnoho problému počítačového vidění a grafiky lze formulovat jako problém minimalizace energie. V této práci se zaměřujeme na vylepšení algoritmu, který řeší minimalizaci energie pro dvě značky přes řezy v grafu a jeho implementace je k dispozici jako knihovna GridCut. Tuto knihovnu rozšiřujeme "expansion move" algoritmem, který řeší minimalizaci energie pro více než dvě značky a aplikujeme ho na 2D mřížkové grafy s 4 a 8 spojitým okolím a na 3D mřížkové grafy s 6 a 26 spojitým okolím. Výslednou implementaci porovnáváme s knihovnou GCO.