Registrace obrazu se zachováním tuhosti


Marek Dvorožňák Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2014
Tato práce se zabývá metodou registrace obrazu, kterou je možno použít pro předzpracování obrazu k účelu usnadnění procesu extrakce příznaku. Tato metoda je vhodná zejména pro registraci obrazu zachycujících kloubově pohyblivé objekty, např. postavy. Práce obsahuje přehled základních deformacních modelu používaných pri registraci obrazu, pričemž se zameřuje na modely zachovávající tuhost. Přehled základních metod registrace je zde také uveden. Nástroj umožnující vykonávat registraci obrazu se zachováním tuhosti byl naimplementován do vývojové verze programu GIMP, detaily jeho implementace jsou v práci popsány. Experimenty prezentující jeho funkčnost byly provedeny a jejich výsledky jsou součástí této práce.