Přenos výtvarného stylu na 3D model s využitím Unreal Engine


Mykola Isaiev Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2022
Tato práce se věnuje stylizaci virtuálních scén na základě předloh pomocí algoritmu StyleBlit, který vytváří jedinečné nefotorealistické umělecké styly využitelné pro vykreslování virtuálních scén v reálném čase. Na základě analýzy algoritmu je navržena implementace pro Unreal Engine, jejíž výsledky jsou dále porovnány s výstupy jiných stylizačních algoritmu.