3D modelování z hrubých vektorových skic


Yanina Arameleva Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2023
Tato práce se zabývá vylepšením digitálního kreslícího nástroje Monster Mash, s důrazem na začlenění algoritmu pro zjednodušení skic a algoritmu pro deformaci As-Rigid-As-Possible (ARAP). Algoritmus pro zjednodušení skic, založený na segmentaci obrazu, zefektivňuje kreslící proces, čímž umožňuje uživatelům volně skicovat a rychle zjednodušovat svá umělecká díla. ARAP deformace poskytuje mocný nástroj pro úpravy skic bez nutnosti rozsáhlého překreslování, čímž urychluje tvůrčí proces. Tyto přídavky mají za cíl učinit digitální skicování zábavnější, efektivnější a přístupnější širšímu spektru uživatelů.