Editace obrazu v gradientní oblasti


Pavlína Ulrichová Vedoucí práce: Daniel Sýkora Bakalářská práce 2013
Tato práce se zabývá gradientními editacemi digitálních obrazů a realizací jednoduchého gradientního obrazového editoru. Popisujeme zde základní informace o gradientech, jejich využití v praktických nástrojích pro úpravu obrazu, a především pak řešení implementace gradientního editoru s využitím knihovny Math Kernel Library. Práce prezentuje obrazové výsledky práce našeho editoru a taktéž zhodnocení jeho využitelnosti v praxi, jako například čas zpětné vazby uživateli v závislosti na velikosti obrazu.