Progresivní konsistentní výpočty globálního osvětlení


Michal Lukáč Vedoucí práce: Vlastimil Havran Diplomová práce 2011
Progresivita v algoritmech pro globální osvětlení je žádoucí, ale zřídka uvažovaná vlastnost. Rozhodli jsme se prozkoumat tuto třídu algoritmů s dodatečným důrazem na konzistenci odhadu a vhodnost pro implementaci na GPU. Několik z těchto algoritmů bylo zvoleno k implementaci, včetně sledování cest a různých filtrovacích technik, jakož i několik progresivních algoritmů založených na sledování fotonů. Dohromady bylo implementováno sedm algoritmů. Je popsán proces jejich paralelizace pro Single Program Multiple Data (SPMD) paralelní počítač, výsledné implementace pak byly testovány na několika scénách různé složitosti a skladby osvětlení. Výsledky pak byly porovnány s hlavním důrazem na průběh chyby odhadu v čase.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci