Parametrický model budovy MPII


Ondřej Linda Vedoucí práce: Vlastimil Havran Diplomová práce 2010
Tato diplomová práce se zabývá prediktivní syntézou obrazu. Prediktivní syntéza obrazu je součástí foto-realistického renderingu, který je založen na používání fyzikálně přesných algoritmů pro výpočet globálního osvětlení. Predikce vzhledu renderovaného obrázku je provedena na základě reálného modelu a výsledek může být objektivně vyhodnocen. Cílem této diplomové práce bylo rozšířit dříve vytvořený 3D model budovy MPII, který obsahoval geometrii budovy, aproximované materiály a změřené světelné zdroje. Tento statický model budovy MPII byl parametrizován, což umožnilo následující dynamické modifikace modelu: i) nastavení pohyblivých objektů budovy jako jsou dveře, okna a žaluzie, ii) nastavení světel v budově a iii) nastavení kamer pro náhled scény. Dále byla implementována možnost animace parametrizovaného modelu a vygenerování vstupních dat pro fyzikálně přesný renderovací algoritmus. Korektnost implementovaného parametrizovaného modelu budovy MPII byla ověřena tvorbou pěti referenčních videí.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci