Výpočet globálního osvětlování v reálném čase pomocí CLVP


Petr Šefčík Vedoucí práce: Vlastimil Havran Diplomová práce 2016
Výpočet globálního osvětlení je nezbytný k syntéze realisticky vypadajících obrazů. Algoritmy globálního osvětlení jsou ale velmi výpočetně náročné a ještě v nedávné době nerealizovatelné v reálném čase. Náplní této práce je implementace Cascaded Light Propagation Volumes. Tento algoritmus, představený Kaplanyanem a Dachsbacherem v roce 2010, používá iterativní schéma inspirované technikami pro simulaci tekutin k věrohodné aproximaci globálního osvětlení v plně dynamických prostředích. Implementace algoritmu je zabudována do zobrazovací aplikace a otestována na několika scénách, kde podává vizuálně uspokojivé výsledky s malými časovými nároky.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci