Měření povrchu BRDF s využitím LIGHTEC Minidiff V2 pro využití v programování her


Lukáš Cezner Vedoucí práce: Vlastimil Havran Bakalářská práce 2023
Tato práce se zabývá možností využití naměřených dat odrazivosti skutečných materiálů pro simulaci osvětlení povrchů v herních enginech Unity a Unreal Engine za účelem dosažení realistického vzhledu 3D objektů v počítačových hrách. Nejprve jsou v úvodu popsány fyzikální aspekty BRDF a kategorizovány existující analytické modely BRDF. Dále jsou rozebrány některé formáty pro ukládání dat BRDF, popsán měřící přístroj MiniDiff v2 od společnosti Synopsys (dříve Lightec) a proces měření vzorků. Výsledkem práce jsou naměřená data 217 vzorků, vytvořená aplikace na zpracování a export naměřených dat BRDF, krátká videa zobrazení a shadery implementované v herních enginech Unity a Unreal Engine.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci