Datové struktury pro interpolaci osvětlovací funkce v prostoru


Ondřej Karlík Vedoucí práce: Vlastimil Havran Diplomová práce 2011
Irradiance a radiance caching jsou důležité algoritmy používané pro řešení problému přenosu světla v realistické syntéze obrazu. Oba algoritmy potřebují k efektivní činnosti datové struktury pro geometrické vyhledávání. Našim cílem bylo vylepšit tyto algoritmy vylepšením jejich datových struktur. Implementovali jsme celkem 6 různých datových struktur pro irradiance caching (2 standardně používané a 4 které jsme adaptovali pro použití pro tento problém). Naše měření ukázalo, že struktury založené na duplikování záznamů umožňují nejrychlejší vyhledávání za cenu vysoké spotřeby paměti. Pro interpolaci osvětlení lesklých povrchů jsme naimplementovali algoritmus spatial directional radiance caching. Místo modifikace jeho datových struktur jsme pak vytvořili nový algoritmus typu radiance caching spojující prostorovou a směrovou fázi interpolace - unified radiance cache.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci