Rychlé zobrazovací algoritmy pro volumetrická data


Radomír Vávra Vedoucí práce: Vlastimil Havran Diplomová práce 2010
Práce se zabývá rychlým zobrazováním volumetricky reprezentovaných objektů, konkrétně objektů popsaných distanční funkcí. Vytvořené implementace napsané v jazyce C++ a pomocí SSE instrukcí plně využívají moderní vícejádrové procesory. Implementace určené pro grafické akcelerátory používají jazyk C architektury CUDA i jazyk OpenCL. Jedna z kapitol se věnuje popisu těchto jazyků s upozorněním na různé faktory mající vliv na celkový výkon vyvíjených aplikací. Dále je podrobně rozebrána problematika spjatá s uchováváním a zobrazováním volumetrických dat. Práce se zejména zaměřuje na zobrazování dat metodou zpětného sledování paprsků. Implementované algoritmy jsou vzájemně porovnány a jsou prezentovány jejich časy generování obrazu. Úpravou nejvhodnějšího algoritmu je vytvořena zobrazovací knihovna, která je přidána do existujícího systému pro rozšířenou virtuální realitu, do programu Myslbek.