Navrhování moderního grafického rozhraní API na vysoké úrovni


Roman Galajda Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2020
Příchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách a s vysokým výkonem. Pro jeho použití je ovšem třeba vynaložit značně větší úsilí, než pro jeho předchůdce OpenGL. Tato práce předkládá rozhraní, které zjednodušuje vývoj v porovnání s rozhraním Vulkan, pro které je nadstavbou, ale zároveň se snaží zachovávat jeho výhody. Jeho cíl je umožnit uživatelům vyjádřit svůj záměr bez přebytečných detailů, ale tak, aby nestálo v cestě mezi kódem a grafickým zařízením když je vysoký výkon a kontrola za potřebí. Toto rozhraní bylo navrženo, naimplementováno a porovnáno oproti OpenGL a Vulkan z hlediska výkonu, paměťových nároků a velikosti kódu.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci