Herní engine pro hry typu Minecraft


Zdeněk Kolář Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2021
Tématem této bakalářské práce je generování a vykreslování herních prostředí pro hry podobným hře Minecraft. Pro tyto hry je specifický zdánlivě nekonečný procedurálně generovaný volumetrický svět, ve kterém se hráč může volně pohybovat a libovolně ho měnit. Primárním cílem této práce je využít metod vyhodnocování zastínění objektů (graf viditelnosti používaný v Minecraftu, hierarchický ZBuffer) a experimentovat se způsoby členění scény (oktalové stromy, pravidelná mřížka) a porovnat jejich vliv na výkon vykreslování. Během práce je navržen jednoduchý framework pro generování a vykreslování takových světů. V herním enginu Unity byla na základě navrženého frameworku vytvořena aplikace umožňující generování a vykreslování pěti různých prostředí. V této aplikaci je dále změřen vliv výše zmíněných metod na výkon vykreslování.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci