Design aplikace pro podporu výuky na dálku


Hoang Quoc Tran Vedoucí práce: Ivo Malý Diplomová práce 2022
Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat většinu vzdělávacích aktivit, vzhledem k nedostačujícím zkušenostem škol, se vyskytlo mnoho nových problémů, které je třeba řešit. Tato práce využívá User-Centered Design metodiku k analýze potřeb cílové skupiny (studenti a vyučující ze základních a středních škol) a představuje dva prototypy interaktivního videokonferenčního nástroje, který simuluje fyzické školní prostory a reálné denní interakce jedinců. Podle uvedené metodiky byly následovně tyto prototypy otestovány s participanty z cílové skupiny. Zjištěné poznatky naznačují, že naše navrhuté řešení má skutečně potenciál zlepšit průběh synchronní distanční výuky.