Systémový přístup k měření výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací


Cílem projektu je zvýšení bezpečnostní inteligence komplexních leteckých organizací pomocí návrhu řešení pro měření a vizualizaci výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací na základě systémového přístupu. Projekt je zaměřen na vývoj technického řešení v souladu s plánem Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Dílčími cíli projektu jsou (1) vyvinout znalostní bázi pro uchovávání znalostí o dosahované výkonnosti v bezpečnosti, (2) navrhnout postup pro hodnocení výkonnosti v bezpečnosti letecké organizace na základě systémového přístupu, (3) vyvinout softwarový nástroj pro podporu systémového měření a vizualizaci výkonnosti v bezpečnosti na základě navrženého postupu s využitím dat ze znalostní báze.

Financování

Technology Agency of the Czech Republic
Program DOPRAVA 2030
Číslo projektu: CL01000136