Mobilní Android aplikace pro rešení výukových uloh v systému EduARd


Michaela Kubišová Vedoucí práce: Ivo Malý Bakalářská práce 2020
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh vo forme XML súborov a príslušných obrázkov. V prvej časti práce je popísaná analýza existujúcich riešení a sú uvedené požiadavky na návrh aplikácie. V druhej časti je popísaný proces vývoja aplikácie spolu s popisom technológii použitých počas vývoja a proces testovania výslednej aplikácie.