Aplikace pro experimenty zkoumající symetrie v obrázcích


Martin Jandek Vedoucí práce: Ivo Malý Diplomová práce 2023
Tato diplomová práce diskutuje design a samotný vývoj webové aplikace pro správu a vyplňování psychofyzikálních experimentů, primárně takzvaných 2-AFC testů. Aplikace zahrnuje vše od tvorby a správy experimentů, nastavení testovacího prostředí až po samotný průchod experimentem konkrétním účastníkem experimentu. Hlavním cílem bylo nabídnout moderně vypadající a uživatelsky přívětivou aplikaci, která ale stále splňuje požadavky na validní vědecký nástroj. Implementace využívá aktuálně populární frameworky a vývojové přístupy a je zaměřena na rozšířitelnost a udržitelnost pro budoucí údržbu.