Studentská konference CESCG


CESCG

CESCG (Central European Seminar on Computer Graphics)

je skvělou každoroční (jarní) událostí, na níž mohou studenti Počítačové grafiky (bakaláři, magistři, začínající doktorandi) prezentovat zajímavé výsledky svého projektu. Akce má charakter mezinárodní konference:

  • zaslaný text má styl vědeckého článku v anglickém jazyce,
  • prezentace a diskuse probíhají v angličtině,
  • účastníci jsou studenty předních univerzit ve střední Evropě,
  • součástí tohoto několikadenního semináře je zvaná přednáška mezinárodně uznávaného vědce, výstava firem z oblasti počítačové grafiky i nabídka intenzivních výukových kurzů (tzv. Akademie).

CESCG

Studenti DCGI

Katedra DCGI zajišťuje finančně každý rok cestu a pobyt na CESCG až pro 3 studenty. Kromě ojedinělé možnosti zkusit si, „jaké to je na mezinárodní konferenci“, je sympatickým lákadlem i ubytování na krásném slovenském zámku Smolenice. Hlavním organizátorem za DCGI je Jiří Bittner.

Máme radost z toho, že mnozí ze studentů FEL ČVUT získávají ocenění za kvalitní článek a/nebo prezentaci. V posledních letech se semináře CESCG zúčastnili studenti: