Cena za nejlepší prezentaci na CESCG 2023


Květen 2023 Jiří Bittner

Dva naši studenti prezentovali články na studentské konferenci Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG 2023). Matěj Sakmary prezentoval článek nazvaný Real-time Rendering of Atmosphere and Clouds in Vulkan, Daniel Gruncl článek Scatterplot Visualization of Hierarchically Clustered Data Points.

Matěj Sakmary získal ceny za nejlepší prezentaci a druhý nejlepší článek. Oceněný článek vznikl v rámci bakalářské práce vedené Ing. Jaroslavem Sloupem. Gratulujeme!