Studentský workshop v Drážďanech


Studentský workshop CTU Prague + HTW Dresden

je výbornou každoroční (podzimní) událostí, na níž mohou studenti (bakaláři, magistři, začínající doktorandi) prezentovat zajímavé výsledky svého projektu z oblastí Uživatelského rozhraní či Vizualizace. Akce má charakter mezinárodní konference:

  • zaslaný text má styl vědeckého článku v anglickém jazyce,
  • prezentace a diskuse probíhají v angličtině,
  • účastníci jsou studenty dvou významných HCI pracovišť (ČVUT Praha, HTW Dresden),
  • z workshopu vychází (elektronický) sborník, viz např. z let 20192021 či 2022.

Studenti DCGI

Katedra DCGI zajišťuje finančně každý rok cestu a pobyt na workshop pro několik studentů. Hlavním organizátorem za DCGI je Pavel Slavík.

V posledních letech se workshopu zúčastnili studenti:

  • 2023: Vojtěch Leischner, Markéta Machová, Radka Olyšarová, Václav Pavlovec, Vojtěch Radakulan, Jan Trávníček
  • 2022: Pavel Husa, Jan Jirman, Barbora Koudelková, Vojtěch Leischner, Václav Pavlovec, Vojtěch Radakulan, Adam Shorný, Isabella Skořepová, Uršuľa Žákovská
  • 2021: Pavel Husa, Vojtěch Leischner, Václav Pavlovec, Vojtěch Rada,  Rudolf Talácko, Jakub Vaněk, Uršuľa Žákovská
  • 2019: Martina Klimešová, Pavla Křivanová, Michal Kučera, Vojtěch Leischner, Dominika Palivcová, Václav Pavlovec, Tereza Preislerová, Anastasia Surikova