Web

Počítačové hry


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
6
Zakončení
Z+Zk
Rozvrh
B4B39HRY
Web

Anotace

Studenti získají orientaci v typických problémech, se kterými se lze setkat při programování počítačových her. Seznámí se s problematikou reprezentace 3D modelů, animací, detekce kolizí, fyzikální simulace, vykreslování v reálném čase v oblasti tvorby počítačových her. Na cvičeních v týmech vytvoří vlastní počítačovou hru: od sepsání konceptu a design dokumentu přes programování herních mechanismů až po prezentace odborné porotě. Na cvičeních je využíván herní engine Unity.

Přednášky

1.Úvodní přednáška, systém hodnocení, cvičení, historie počítačových her
2.Herní design
3.Komponenty herního enginu, herní smyčka
4.Transformace, animace, animační křivky
5.Skeletální animace, míchání animací
6.Detekce kolizí
7.Herní fyzika
8.Inverzní kinematika
9.Umělá inteligence ve hrách
10.Materiálové modely, shadery
11.Herní hudba
12.Optimalizace herního enginu
13.Zvaná přednáška

Cvičení

1.Rozdělení do týmů, Úvod do Unity
2.Unity 1: základní koncepty, herní smyčka, 2D GUI, vstup od uživatele
3.Unity 2: transformace, kamera, viewporty, obsah, 3D modely
4.Unity 3: kolize, dynamika, herní logika
5.Unity 4: kostra, hierarchie, animace
6.Prezentace design dokumentu a proof-of-concept
7.Konzultace k semestrální práci
8.Unity 5: úvod do shaderů
9.Konzultace k semestrální práci
10.Konzultace k semestrální práci
11.Konzultace k semestrální práci
12.Prezentace beta-verze
13.Odevzdání finální aplikace a dokumentace, zápočet
14.Rezerva

Literatura a zdroje

  1. J. Gregory. Game Engine Architecture (3rd edition). CRC Press, 2018.
  2. J. Schell. The Art of Game Design: A book of lenses. CRC Press, 2008.