Návrh uživatelského rozhraní bližší informace o studiu na katedře

Návrh uživatelského rozhraní

Detaily předmětu

Vyučující Zdeněk Míkovec
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR
Rozvrh b4m39nur

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní. Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu uživatelských rozhraní a modelů uživatele. Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou činnost v daném oboru.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů.

 • 2.

  Uživatelský výzkum. Realizace uživatelského výzkumu za účelem získání uživatelských požadavků.

 • 3.

  Popis problému, interakční styly (HTA, storyboard, CTT, definice uživatelských požadavků).

 • 4.

  Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..).

 • 5.

  Prototypování I - Skicy, LoFi prototypy. [Zdeněk Míkovec]

 • 6.

  Prototypování II - Wireframe prototypy webových aplikací. [Adam Fendrych]

 • 7.

  Prototypování III - HiFi prototypy. Evaluace designu UI. [Zdeněk Míkovec]

 • 8.

  Vizuální percepce. Tvorba person a jejich role při návrhu UI. [Zdeněk Míkovec]

 • 9.

  Typografie a její role při návrhu UI. [Adam Sporka]

 • 10.

  Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele (GOMS, KLM, Seeheim, MVC, PAC).

 • 11.

  Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku.

 • 12.

  Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.

 • 13.

  Trendy v HCI - novinky z CHI. [Zdeněk Míkovec]

 • 14.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Představení semestrálních projektů.

 • 2.

  Zadání semestrálních prací, úvodní konzultace.

 • 3.

  Uživatelský výzkum - příprava na D1 (rozhovory, popis problému).

 • 4.

  Domácí práce na semestrálním projektu.

 • 5.

  Analýza problému - příprava na D2 (analýza uživatelských potřeb, HTA, storyboard, atd.).

 • 6.

  Domácí práce na semestrálním projektu.

 • 7.

  Low-Fidelity prototypování - příprava na D3 (LoFi prototyp a evaluace).

 • 8.

  Mid/High-Fidelity prototypování - příprava na D4 (Mid/HiFi prototyp).

 • 9.

  Domácí práce na semestrálním projektu.

 • 10.

  Prezentace nejlepších LoFi prototypů.

 • 11.

  Domácí práce na semestrálním projektu.

 • 12.

  Domácí práce na semestrálním projektu.

 • 13.

  Odevzdání semestrálních prací - D4.

 • 14.

  Zápočet.

Literatura & zdroje

 • 1.

  Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. About Faces 3: The Essentials of Interaction Design. Wiley Publishing, 2007.

 • 2.

  Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition). Addison Wesley, 2004.

 • 3.

  Galitz, W. O. The Essential Guide to User Interface Design. Wiley, 2002.

 • 4.

  Ware, C. Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, 2008.

 • 5.

  Benyon, D., Turner, P., Turner, S. Designing Interactive Systems. Addison Wesley, 2005.

 • 6.

  Snyder, C. Paper prototyping. Morgan Kaufmann, 2003.

 • 7.

  Pruitt, J., Adlin, T. The Persona Lifecycle. Morgan Kaufmann, 2006

 • 8.

  Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993.

 • 9.

  Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994.