Web

Návrh uživatelského rozhraní


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
6
Zakončení
Z + Zk
Rozvrh
b4m39nur
Web

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní. Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu uživatelských rozhraní a modelů uživatele. Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou činnost v daném oboru.

Přednášky

1.Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů.
2.Uživatelský výzkum. Realizace uživatelského výzkumu za účelem získání uživatelských požadavků.
3.Popis problému, interakční styly (HTA, storyboard, CTT, definice uživatelských požadavků).
4.Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..).
5.Prototypování I - Skicy, LoFi prototypy. [Zdeněk Míkovec]
6.Prototypování II - Wireframe prototypy webových aplikací. [Adam Fendrych]
7.Prototypování III - HiFi prototypy. Evaluace designu UI. [Zdeněk Míkovec]
8.Vizuální percepce. Tvorba person a jejich role při návrhu UI. [Zdeněk Míkovec]
9.Typografie a její role při návrhu UI. [Adam Sporka]
10.Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele (GOMS, KLM, Seeheim, MVC, PAC).
11.Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku.
12.Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.
13.Trendy v HCI - novinky z CHI. [Zdeněk Míkovec]

Cvičení

1.Představení semestrálních projektů.
2.Zadání semestrálních prací, úvodní konzultace.
3.Uživatelský výzkum - příprava na D1 (rozhovory, popis problému).
4.Domácí práce na semestrálním projektu.
5.Analýza problému - příprava na D2 (analýza uživatelských potřeb, HTA, storyboard, atd.).
6.Domácí práce na semestrálním projektu.
7.Low-Fidelity prototypování - příprava na D3 (LoFi prototyp a evaluace).
8.Mid/High-Fidelity prototypování - příprava na D4 (Mid/HiFi prototyp).
9.Domácí práce na semestrálním projektu.
10.Prezentace nejlepších LoFi prototypů.
11.Domácí práce na semestrálním projektu.
12.Domácí práce na semestrálním projektu.
13.Odevzdání semestrálních prací - D4.
14.Zápočet.

Literatura a zdroje

  1. Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. About Faces 3: The Essentials of Interaction Design. Wiley Publishing, 2007.
  2. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition). Addison Wesley, 2004.
  3. Galitz, W. O. The Essential Guide to User Interface Design. Wiley, 2002.
  4. Ware, C. Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, 2008.
  5. Benyon, D., Turner, P., Turner, S. Designing Interactive Systems. Addison Wesley, 2005.
  6. Snyder, C. Paper prototyping. Morgan Kaufmann, 2003.
  7. Pruitt, J., Adlin, T. The Persona Lifecycle. Morgan Kaufmann, 2006
  8. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993.
  9. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994.