Principy tvorby mobilních aplikací


Lecturer
Range
2 + 2
Semester
L
Credits
6
Completion
Z + Zk
Time table
b6b39pda

Annotation

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací. Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení, nasazením mobilních zařízení v terénu a využití webových služeb.

Lectures

1.Návrh obecně - pravidla návrhu UI (guidelines)
2.Vývoj - Android
3.Využití obrazovky - malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní, seskupování informace
4.Vývoj - iOS
5.Testování použitelnosti v mobilním prostředí
6.Uživatelská interakce - hlasová a multimodální interakce
7.Využití obrazovky - prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy
8.Využití kontextu - řešení častých změn kontextu
9.Vývoj - Multiplatformní aplikace .NET
10.Návrh obecně - podivné chování aplikací v mobilním prostředí
11.Návrh obecně - mobilní technologie, senzory, řešení uživatelského vstupu (vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu)
12.Vývoj - Windows Phone
13.Vývoj - Android Wear

Exercises

1.Přiřazení semestrálních prací, příklady, podmínky udělení zápočtu
2.Individuální práce na projektu [D1]
3.Odevzdání [D1], příprava na [D2] - papírový prototyp
4.Tvorba struktury aplikace
5.Tvorba aplikací pro iOS
6.Individuální práce na projektu [D2]
7.Odevzdání [D2], příprava na [D3] - elektronický prototyp
8.Tvorba aplikací pro Android I
9.Individuální práce na projektu
10.Odevzdání [D3]
11.Tvorba aplikací pro Android II, příprava na [D4] - finální prototyp
12.Tvorba aplikací pro Windows Phone
13.Konzultace [D4]
14.Prezentace finálního prototypu [D4], Zápočet

Literature and resources

  1. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006 (principy, příklady, cvičení — 10 ks v knihovně)
  2. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002
  3. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces — The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007