Prostorová tvorba


Range
2 + 2
Semester
L
Credits
6
Completion
Z + Zk
Time table
B4M39PTV

Annotation

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je snaha “zvednout studenta od monitoru” a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie. Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit? Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT.

Lectures

1.Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost). Seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.
2.Seznámení se základními pojmy tvarové psychologie, kompoziční zadání
3.Zákonitosti práce s materiálem - sochařská hlína
4.Hmota, objem, tvar; plný a prázdný prostor
5.Vypnutí objemu, celek, souvislosti
6.Rozvoj prostorové představivosti; formát, rám a ohraničení
7.Řád, rytmus, opakování, střídání, vybočení z řádu
8.Zkušenosti s materiálem a jeho zpracováním
9.Zadání semestrální úlohy
10.Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,...)
11.Diskuze nad návrhy a variantami sem. prací; konzultace prvních nápadů
12.Diskuze a konzultace nad technickou realizací v dílnách
13.Dotažení celku, finální úpravy, retuš

Exercises

1.Práce v dílně, seznámení se s úkoly a postupy
2.První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.
3.První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.
4.Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
5.Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
6.Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
7.Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).
8.Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).
9.Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).
10.Semestrální úloha: Možnost individuálního zadání s vazbou na semestrální či diplomovou práci a případná spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT (mezioborová spolupráce).

Literature and resources

  1. Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož)
  2. Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228
  3. Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297