Srovnání programů pro editaci 2D grafiky


Michal Holanec Vedoucí práce: Jiří Danihelka Bakalářská práce 2009
Tato práce popisuje počítačovou grafiku a to především grafiku dvou-dimenzionální. Následně se práce zaměřuje na software pro editaci této grafiky. První část práce seznamuje se základy počítačové grafiky s důrazem na obecné seznámení s touto technikou. Jsou zde vysvětlovány pojmy potřebné pro práci s grafikou, jako je vnímání barev, skládání barev, barevné prostory či samotné dělení počítačové grafiky. Další část je zaměřena na grafické editory. Velká pozornost je věnována popisu nástrojů, speciálních funkcí a vyzdvižení rozdílů při práci s jednotlivými editory. Dále práce přibližuje možnosti skriptování popisovaného softwaru. Závěrem jsou zařazeny praktické ukázky práce v jednotlivých programech a rozbor výsledků práce.