Zprostředkování 2D grafického díla pro nevidomé v mobilním prostředí


Miloslav Rejha Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Bakalářská práce 2009
Cílem projektu bylo vybrat vhodnou platformu pro práci nevidomých nebo silně zrakově postižených uživatelů s 2D grafickým dílem v mobilním prostředí. Ve vybrané technologii byl implementován prototyp aplikace, který těmto uživatelům má umožnit zábavnou formou seznámit se a manipulovat se segmenty obrázku podobně, jako se skládá puzzle. Aplikace by měla efektivně zprostředkovat popis jednotlivých segmentů a také umožnit snadnou manipulaci s nimi, aby bylo možné složit obrázek podle fyzické předlohy. Cílem projektu bylo získat informace využitelné v dalším vývoji aplikací pro zrakově postižené uživatele.