Vizuální vývojové prostředí pro víceprůchodové renderování


Tomáš Dřínovský Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá vytvořením vizuální representace prvků víceprůchodového renderování. Dále je navrhnuto a implementováno prostředí pro visuální tvorbu efektů víceprůchodového renderování. Toto prostředí je navrženo pro co nejjednudušší a nejnázornější skládání průchodů. Zároveň je zde možnost výsledný efekt zobrazit a vygenerovat jednoduchý kód, který může sloužit k dalším účelům.