Systém pro podporu turistiky zrakově postižených


Jan Balata Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2011
Teoretická část této práce analyzuje potřeby a problémy zrakově postižených turistů. Navrhuje softwarové řešení systému pro podporu turistiky zrakově postižených, který se skládá z webové aplikace, která nabízí turistické trasy a tipy pro výlety, a aplikace pro mobilní telefon, jež pomáhá v navigaci zrakově postiženého uživatele na turistické trase. Praktická část řeší implementaci systému, úskalí vývoje pro zrakově postižené a použití různých postupů pro zlepšení přístupnosti webové aplikace. Praktická část dále obsahuje popis implementace aplikace pro mobilní telefon s dotykovou obrazovkou a řešení její ovládání. Závěr práce obsahuje testování použitelnosti prototypů obou aplikací a závěry z něj vyplývající. Obsahuje také doporučení pro budoucí práce a pro další rozvoj systému pro podporu turistiky zrakově postižených.