Systém pro automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené


Jakub Bokšanský Vedoucí práce: Jan Vystrčil Bakalářská práce 2011
Práca pojednáva o probléme generovania popisu cesty mestom pre zrakovo postihnutých. Ako základ je použitý existujúci prototyp takej aplikácie a je zdokonalený v dvoch smeroch. Je pridaný systém na hladanie trasy a je posúdená kvalita popisu, ktorú sa práca snaží zlepšit. Výsledná implementácia je nasadená na verejne dostupnom serveri a otestovaná s koncovými užívatelmi, ktorými sú operátori navigacného centra v SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých).