Nástroj pro telefonáty v cizím jazyce


Jan Murin Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2011
Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, s jejíž pomocí bude uživatel schopen uskutečnit jednoduchý telefonní v jazyce, který sám nezná. Na tento telefonát si připraví otázky s odpověďmi ano nebo ne, popřípadě podobně jednoduché včetně předpřipravených frází. Tato příprava je přeložena do cílového jazyka a syntetizována pomocí počítačového hlasu. Uživatel se naučí naprosté základy jazyka, a to především připravené odpovědi, aby mohl porozumět odpovědím od volané strany. Během hovoru pouze spouští syntetizované otázky a poslouchá odpovědi.