Zadávání textu na mobilním zařízení pomocí multitouch gest


Daniel Rys Vedoucí práce: Ondřej Poláček Bakalářská práce 2012
Tato práce je zaměřena na průzkum existujících vstupních metod pro mobilní zařízení, následně na vývoj a testování vlastní vstupní metody využívající více dotyků (multitouch) na zařízeních se systémem Android. Práce popisuje vývoj od prototypů až k prvním funkčním verzím, které jsou testovány s uživateli z hlediska intuitivnosti, rychlosti učení metody a podobně. Výsledky testování použitelnosti (usability tests) pak popisují, do jaké míry by taková metoda mohla být použitelná a obstát v konkurenci ostatních, již existujících.