Aplikace pro záznam polohy a komunikaci zrakově postižených uživatelů


Adam Šimek Vedoucí práce: Jan Balata Bakalářská práce 2012
Cílem této práce bylo vytvoření mobilní asistivní aplikace pro zrakově postižené uživatele, která jim má pomoci s orientací. Práce se zaměřovala na vyřešení problémů kontinuálního ukládání polohy uživatele, detekce pohybu uživatele a kontextu tohoto pohybu a odesílání naměřených dat na server. Požadavkem bylo zachování dostatečné výdrže zařízení při běhu na baterie. Dále se práce zaměřovala na implementaci přístupného uživatelského rozhraní pro dotyková mobilní zařízení. Aplikace byla určena pro běh na operačním systému Android. Povedlo se naimplementovat stabilní aplikaci ukládající polohu uživatele včetně použitel- ného uživatelského rozhraní. Z testů implentovaného prototypu a zpětné vazby od partici- pantů se povedlo získat mnoho výstupních dat využitelných v dalších fázích projektu.