Výuková aplikace pro předškolní děti


Dagmar Tkadlecová Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2012
Děti již dávno nevyrůstají ve světě nabízejícím pouze vlastní zkušenost: mohou spatřit ožívající víly i obludy v moderních renderovaných filmech i hrát si se složitými elektronickými hračkami, které pro jejich prarodiče představují komplexní zařízení daleko za hranicí běžných dětských hraček. Současné děti tak často zvládnou obsluhovat nejnovější model mobilního telefonu, ale zároveň mohou mít problémy s vyprávěním krátkého příběhu nebo dokonce vlastních zážitků z letních prázdnin. Takové problémy často vyústí v odklad školní docházky, trend, který můžeme v dnešní společnosti stále pozorovat. Pokusili jsme se blíže prozkoumat pomůcky, které mají dětem pomoci připravit se na školní život a zajistit jejich hladký start ve vzdělávacím procesu; navrhli jsme také aplikaci, která by měla dětem usnadnit splynutí tolik fascinujícího interaktivního světa se získáváním znalostí a dovedností, které potřebují. Zejména jsme se soustředili na odhalení toho, jak by interaktivní výuková aplikace měla vypadat, aby předškolní děti oslovila a splňovala koncepci učení hrou. S ohledem na podobné projekty jsme se zaměřili především na vizuální stránku, která je pro aplikaci určenou cílové skupině - předškolním dětem - ta nejdůležitější. Tato práce tak obsahuje výzkum v oblasti školní připravenosti, instrukce pro návrh cílený na předškolní děti a popis návrhového procesu prototypu, který jsme vytvořili následujíce tyto instrukce a doporučení vyplývající z výzkumu. Snažili jsme se vytvořit aplikaci tak, aby dětem dokázala nabídnout přesvědčivý a pěkný vizuální zážitek, naučila je potřebné základy skrze hru, poskytla jim radost ze splnění úkolu a motivovala je tak postupovat dál ve vzdělávacím procesu.