Automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené


Jakub Bokšanský Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2013
Práca pojednáva o návrhu systému pre generovanie popisu trás pre zrakovo postihnutých. Je navrhnutý a implementovaný kompletný systém pre generovanie týchto popisov. Práca analyzuje možnosti mobility a orientácie nevidiacich. Potom diskutuje, ako môže byť vybraný zdroj mapových dát využitý na generovanie popisov trás mestom pre zrakovo postihnutých. Je navrhnutý algoritmus pre generovanie takýchto trás. Riešenie poskytuje schému pre získavanie mapových dát z GIS dátového zdroja, výber relevantných informácií a vytvorenie prirodzene znejúceho popisu, pričom využíva kontext jednotlivých mapových elementov. Algoritmus umožňuje brať do úvahy preferencie koncového užívateľa popisu a tým je veľmi flexibilný a ľahko modifikovateľný.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci